Tag Archives: Gullah/Geechee music

Yeddi “Cum Een” by Queen Quet & De Gullah Cunneckshun

Yeddi de histo-musical presentation CD, “Cum Een” by Queen Quet & De Gullah Cunneckhun!

Continue reading

%d